V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 2119/UBND-KSTT
Ngày ban hành 25/04/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm CV 2119.pdf
CV 3146.pdf