V/v tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai các nội dung về trồng rừng thay thế; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2068/UBND-NLN
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày hiệu lực 24/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai các nội dung về trồng rừng thay thế; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2068CV2024.pdf