KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 229/KH-UBND
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 229KH2024.pdf