Về việc ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương cho dự án Không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 880/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung Về việc ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương cho dự án Không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 880QĐ2024.pdf