Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD&ĐT về đổi mới, phát triển GDMN đến 2030, tầm nhìn đến 2045
Số ký hiệu văn bản 2019/UBND-VX
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD&ĐT về đổi mới, phát triển GDMN đến 2030, tầm nhìn đến 2045
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2019CV2024.pdf