V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1943/UBND-VX
Ngày ban hành 19/04/2024
Ngày hiệu lực 19/04/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1943CV2024.pdf