Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có mức sống trung bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 227/KH-UBND
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có mức sống trung bình năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 227KH2024.pdf