Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (Dự án GREAT2 Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 847/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2024
Ngày hiệu lực 17/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất Nông nghiệp và phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai”, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-li-a (Dự án GREAT2 Lào Cai)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 847QĐ2024.pdf