V/v triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1630/UBND-TNMT
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 1630CV2024.pdf