Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 211/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 211KH2024.pdf