Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 209/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Năm 2024)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 209KH2024.pdf