Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Số ký hiệu văn bản 152/BC-UBND
Ngày ban hành 09/04/2024
Ngày hiệu lực 09/04/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 152BC2024.pdf