Quyết định kiện toàn Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 735/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2024
Ngày hiệu lực 09/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 735QĐ2024.pdf