Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp lĩnh vực xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 705/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp lĩnh vực xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 705QĐ2024.pdf