V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2397/BNN-LN ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1615/UBND-NLN
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2397/BNN-LN ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1615CV2024.pdf
2397CVBNN2024.pdf