Kế hoạch thực hiện Dự án: “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024
Số ký hiệu văn bản 123/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án: “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 123KH2024.pdf