Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, quỹ tài chính, tổ chức hội được giao khung số lượng người làm việc thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Số ký hiệu văn bản 304/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, quỹ tài chính, tổ chức hội được giao khung số lượng người làm việc thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 304qd2024.pdf