Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 60/KH-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 60kh2024.pdf