Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược phát khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trong năm 2023
Số ký hiệu văn bản 48/BC-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược phát khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trong năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 40bc2024.pdf