Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2023 – 2024
Số ký hiệu văn bản 157/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2023 – 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 157qd2024.pdf