V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Số ký hiệu văn bản 6266/UBND-VX
Ngày ban hành 05/12/2023
Ngày hiệu lực 05/12/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 6266cv2023.pdf