Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, quân sự năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 3111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2023
Ngày hiệu lực 06/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, quân sự năm 2023)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3111qd2023.pdf