Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 417/KH-UBND
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng - Chống tham nhũng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 417kh2023.pdf