Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2753/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2753qd2023.pdf