V/v đề xuất bãi bỏ các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 5625/UBND-VX
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đề xuất bãi bỏ các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 5625cv2023.pdf