BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 441/BC-UBND
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 441bc-2023.pdf