V/v triển khai tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 4864/UBND-VX
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4864cv2023.pdf