Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 4383/UBND-VX
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4383cv2023.pdf