V/v triển khai hướng dẫn tạm thời về xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử
Số ký hiệu văn bản 2474/UBND-NLN
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai hướng dẫn tạm thời về xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2474cv2023.pdf
3445bnn2023.pdf