V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch
Số ký hiệu văn bản 2401/UBND-TH
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2401cv2023.pdf
15ctttg2023.pdf