V/v tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 2418/UBND-NLN
Ngày ban hành 28/05/2023
Ngày hiệu lực 28/05/2023
Trích yếu nội dung V/v tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2418cv2023.pdf