V/v tăng cường các biện pháp để kiểm tra, quản lý, sử dụng thuốc, chế phẩm trong chăn nuôi, thú y, thủy sản
Số ký hiệu văn bản 2296/UBND-NLN
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường các biện pháp để kiểm tra, quản lý, sử dụng thuốc, chế phẩm trong chăn nuôi, thú y, thủy sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2296cv2023.pdf