KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2023
Số ký hiệu văn bản 141/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 141kh2023.pdf