Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 144/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 144kh2023.pdf