V/v triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 895/UBND-NLN
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 895cv2023.pdf