V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 746/UBND-NLN
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 746cv2023.pdf