Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác lấy ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu văn bản 49/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác lấy ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Bùi Công Khanh
Tài liệu đính kèm 49tb2023.pdf