V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 230/UBND-NLN
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 235cv2023.pdf