Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh tại cuộc họp ngày 04/01/2023
Số ký hiệu văn bản 03/TB-VPUBND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh tại cuộc họp ngày 04/01/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 03tbvp2023.pdf