Kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/TB-HĐXT
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 02tb2023.pdf