Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022)
Số ký hiệu văn bản 3299/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3299qd2022.pdf