V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh : 5 tập thể và 10 cá nhân
Số ký hiệu văn bản 2797/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh : 5 tập thể và 10 cá nhân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2797qd2022.pdf