Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 03/11/2022 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiết kế, thẩm duyệt PCCC các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 272/TB-VPUBND
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 03/11/2022 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiết kế, thẩm duyệt PCCC các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực An ninh trật tự-ATGT
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 272TB2022.pdf