QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do UBND cấp xã quản lý được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2535/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do UBND cấp xã quản lý được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2535qd2022.pdf