Vv tăng cường quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số ký hiệu văn bản 5068/UBND-NC
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung Vv tăng cường quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực An ninh trật tự-ATGT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 5068cv2022.pdf