Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/2 - 01/3/2020

Điện lực

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do

TP. Lào Cai

15h00 : 29/02/2020

16h00 : 29/02/2020

Đường dây 22kV sau DCL 40-4Làng Dạ

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo giàn giáo và tháo cách điện đường dây 22 kV (phục vụ thay dây 110 kV thủy điện ngòi phát khoảng néo 45-56)

7h00 : 27/02/2020

14h00 : 27/02/2020

Đường dây 35 kV sau DCL 373-7/127 lộ 374 E20.45

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thay dây 110 kV thủy Điện Ngò Phát tại khoảng cột 46-47 giao chéo với đường dây 35 kV

7h00 : 27/02/2020

14h00 : 27/02/2020

Đường dây 22 kV sau DCL 478-7B/65 lộ 471 E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thay dây 110kV Thủy điện Ngòi Phát tại khoảng cột 46-47 vượt đường dây 22 kV.

7h00 : 27/02/2020

14h00 : 27/02/2020

Đường dây 35 kV sau DCL 372-7/93 lộ 391 E20.45

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ kéo dây 110kV Thủy điện Ngòi Phát tại khoảng cột 46-47 giao chéo với đường dây 35kV.

7h00 : 26/02/2020

14h00 : 26/02/2020

Đường dây 35 kV sau DCL 372-7/93 lộ 391 E20.45

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ kéo dây 110kV Thủy điện Ngòi Phát tại khoảng cột 46-47 giao chéo với đường dây 35kV.

7h00 : 26/02/2020

14h00 : 26/02/2020

Đường dây 35 kV sau DCL 373-7/127 lộ 374 E20.45

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thay dây 110kV Thủy điện Ngòi Phát tại khoảng cột 46-47 vượt đường dây 35kV.

7h00 : 26/02/2020

14h00 : 26/02/2020

Đường dây 22 kV sau DCL 478-7B/65 lộ 471 E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thay dây 110kV Thủy điện Ngòi Phát tại khoảng cột 46-47 vượt đường dây 35kV.

7h00 : 26/02/2020

8h00 : 26/02/2020

Đường dây 22kV sau DCL 40-4Làng Dạ

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng giàn giáo và bọc cách điện đường dây 22 kV (phục vụ thay dây 110 kV thủy điện ngòi phát khoảng néo 45-56)

7h00 : 26/02/2020

15h00 : 28/02/2020

Cắt điện từ cột 05 đến DCL 09-3 Cốc San

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn 110kV Thủy Điện Ngòi Phát giao chéo với đường dây 35kV khoảng cột 08 sang 08A lộ 374E20.2 Lào Cai - Sa Pa

7h00 : 26/02/2020

9h00 : 26/02/2020

Cắt DPT 02-3 Kim Tân đến DCL 09-3 Cốc San

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại cột 05 ( Phục vụ thay dây dẫn 110kV Thủy Điện Ngòi Phát giao chéo với đường dây 35kV khoảng cột 08 sang 08A lộ 374E20.2 Lào Cai - Sa Pa ). ĐLTP Lào Cai kết hợp thí nghiệm định kỳ, thay công tơ định kỳ, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kV TBA Kim Tân, NMN Cốc San

6h00 : 25/02/2020

18h00 : 25/02/2020

Cắt DCL 375-7/71/01

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn, lấy lại độ võng đường dây 110kV Thủy điện Ngòi Phát vượt ĐDK 35kV. Điện lực TP Lào Cai kết hợp thí nghiệm định kỳ, thay công tơ tổng, xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kV TBA Đồng Tuyển 4

9h00 : 24/02/2020

10h30 : 24/02/2020

Cắt AB tuyến C - TBA M16

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng

14h00 : 24/02/2020

15h00 : 24/02/2020

Tuyến C TBA TĐC B8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha

10h00 : 24/02/2020

11h00 : 24/02/2020

Tuyến B TBA UB Tả Phời

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha

15h00 : 24/02/2020

16h00 : 24/02/2020

Cắt AB tuyến A - TBA Nhà Văn Hóa Ngô Quyền

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng

Mường Khương

8h30 : 28/02/2020

9h30 : 28/02/2020

TDP Mã Tuyển TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA T3

10h00 : 26/02/2020

11h00 : 26/02/2020

Thôn Pờ Hồ xã Thanh Bình

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo hòm và công tơ 3 pha để thanh lý hợp đồng

9h00 : 25/02/2020

10h00 : 25/02/2020

Sau TBA LCI 381( TBA khách hàng )

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng không có kết nối đo xa, bằng công tư tổng có kết nối đo xa

8h00 : 25/02/2020

11h00 : 25/02/2020

Thôn KM 15 xã Bản Lầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc nghíp nguồn hòm công tơ, ghíp đường trục, xử lý tiếp xúc hệ thống tiếp địa, xiết lại cầu đấu công tơ để kiểm tra tổn thất tăng cao

Bắc Hà

9h00 : 24/02/2020

11h00 : 24/02/2020

Cắt AB tuyến A TBA Nông Trường.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 3 pha phát triển khách hàng. Tại cột 16A tuyến A - ĐZ 0,4 kV sau TBA Nông Trường

Văn Bàn

7h00 : 28/02/2020

16h30 : 28/02/2020

Toàn bộ KH sủ dụng điện lộ 375E20.40

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dy chuyển TBA T19 , đấu nối cáp ngầm cột 13,16 , thay dây trần thanh dây bọc khoảng cột 17 sang 18 , lắp chụp 35KV cột 35,36, Đấu nối các TBA Làng Giàng 5 , Hòa Mạc 5,6 , Nậm Con , Xử lý đầu cốt DCl 02-3 Bản Hành , 01-3 Ít Lộc , 01-3 Làng Giàng , 01-3 Làng Giàng 2 , 29-3 Làng Giàng 3 , 01-3 Làng Giàng 4 , 01-3 Nà tiềm , 43-3 Hòa Mạc 1 , 03-3 Hòa Mạc 2 , 01-3 Hòa Mạc 3 , 01-3 Nậm Dạng 4 , 82-3 Dương Quỳ 5 , 93-3 Dương Quỳ 2 , 10-3 Nậm Tăm , 108-3 Thẩm Dương 1, 115-3 Thẩm Dương 2 , 02-3 Thẩm Dương

7h00 : 28/02/2020

16h30 : 28/02/2020

KH lộ 373E20.40 đến DCL 373-7/25

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây trần thành dây bọc cột 06 sang 07 ĐLVB kết hợp xử lý thay đầu cốt các DCL03-3 Khánh Yên , 07-3 T20

8h00 : 25/02/2020

12h00 : 25/02/2020

KH sau TBA Thôn Ngầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha xử lý tiếp xúc giảm tổn thất

Bảo Thắng

14h00 : 24/02/2020

17h00 : 24/02/2020

KH tuyến Lào Cai sau TBA Cốc Sâm 5

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha ĐZ 0,4 kV

14h00 : 24/02/2020

17h00 : 24/02/2020

KH tuyến Tân Thượng sau TBA Làng Gạo 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha ĐZ 0,4 kV

14h00 : 24/02/2020

17h00 : 24/02/2020

KH tuyến Thôn Lượt sau TBA Thôn lượt

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha ĐZ 0,4 kV

 

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 224
 • Trong tuần: 1,866
 • Tất cả: 1,656,896
Đăng nhập