Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20 - 27/01/2020

Điện lực

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do

TP. Lào Cai

8h30: 20/01/2020

10h00: 20/01/2020

ĐZ 0,4kV tuyến B sau TBA Xây Dựng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp công tơ 1 pha

15h00: 20/01/2020

16h00: 20/01/2020

ĐZ 0,4kV tuyến C sau TBA Xây Dựng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp công tơ 3 pha

14h00: 20/01/2020

16h00: 20/01/2020

TBA Tòng Sành 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay dây dẫn 0,4kV tuyến C- TBA Tòng Sành 2

9h00: 20/01/2020

11h30: 20/01/2020

ĐZ 0,4kV tuyến B, tuyến C sau TBA Thôn Cù

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp công tơ 1 pha

8h00: 20/01/2020

16h00: 20/01/2020

ĐZ 0,4kV tuyến A, tuyến B sau TBA Xuân Lý

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp đặt hệ thống đo xa lưới 0,4kV

7h00: 20/01/2020

12h00: 20/01/2020

TBA Tòng Sành

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay dây dẫn 0,4kV tuyến B- TBA Tòng Sành

8h30: 20/01/2020

10h00: 20/01/2020

Khách hàng sau MBA T9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: kéo bổ sung xuất tuyến 0,4kv+Đấu nối vào tủ 0,4kv

9h30: 20/01/2020

11h00: 20/01/2020

Khách hàng sau MBA Điện Biên

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: kéo bổ sung xuất tuyến 0,4kv+Đấu nối vào tủ 0,4kv

7h30: 20/01/2020

9h00: 20/01/2020

Khách hàng sau MBA T5

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: kéo bổ sung xuất tuyến 0,4kv+Đấu nối vào tủ 0,4kv

Bát Xát

8h00: 20/01/2020

10h00: 20/01/2020

Sau TBA Y Giang

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Đấu nối lộ 2 (0,4kv)

10h30: 20/01/2020

12h30: 20/01/2020

Sau TBA Tung Qua

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Đấu nối lộ 2 (0,4kv)

Mường Khương

8h00: 20/01/2020

11h00: 20/01/2020

Xã Nậm Chảy

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Chặt cây có nguy cơ đổ vào ĐZ

Bắc Hà

9h00: 20/01/2020

10h30: 20/01/2020

Sau AB tuyến A TBA Cốc Dế

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp đặt công tơ 1 pha phát triển khách hàng

12h00: 20/01/2020

13h30: 20/01/2020

ĐZ 0,4kV sau tuyến A TBA Bản Mế 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp đặt công tơ 1 pha phát triển khách hàng

12h00: 20/01/2020

15h30: 20/01/2020

ĐZ 0,4kV sau tuyến A TBA Quan Thần Sán 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp đặt công tơ 1 pha phát triển khách hàng

10h00: 20/01/2020

11h30: 20/01/2020

ĐZ 0,4 kV sau tuyến A TBA Seo Khai Hóa

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Lắp đặt công tơ 1 pha phát triển khách hàng

8h00: 20/01/2020

10h00: 20/01/2020

- Toàn bộ ĐZ 35 kV nhánh rẽ Thuỷ Điện Nậm Phàng (cắt DCL 01-3 Thuỷ Điện Nậm Phàng).

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Cho phép B thi công vào làm việc Thực hiện lắp xà điểm đấu, căng dây lấy độ võng, đấu nối ĐZ mới XD vào vận hành

8h00: 20/01/2020

11h00: 20/01/2020

- Cắt điện toàn bộ ĐZ 35 kV nhánh rẽ Bản Liền (cắt DCL 01-3 Bản Liền).

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Cho phép B thi công vào làm việc Lắp xà điểm đấu, căng dây lấy độ võng, đấu nối ĐZ mới XD vào vận hành

Văn Bàn

7h00: 21/01/2020

9h00: 21/01/2020

KH sử dụng điện Các TBA nậm Dạng 1,2,3 , Nam Thái , Tái Bảo

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Đấu lèo ĐZ 35KV sau khi dựng cột và kéo dây 110KV xong

8h00: 20/01/2020

11h00: 20/01/2020

KH sử dụng điện sau TBA Phú Thịnh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: đáu nối san tải ĐZ 0,4 KV

7h30: 20/01/2020

17h00: 20/01/2020

KH sử dụng điện sau TBA T2 Hải Sơn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: kéo bổ sung dây dẫn 0,4 KV

Bảo Thắng

7h30: 21/01/2020

17h00: 21/01/2020

Khách hàng sau TBA làng Cung

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: SCLĐ

7h30: 20/01/2020

12h00: 20/01/2020

KH tuyến Phố Lu sau TBA Đồng Tâm

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Xử lý thay thế kẹp cáp hỏng

7h30: 20/01/2020

12h00: 20/01/2020

KH tuyến Tái Định Cư sau TBA Sơn Hà

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện

7h30: 20/01/2020

12h00: 20/01/2020

KH tuyến Trần Hợp sau TBA Nội Trú

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Xử lý thay thế kẹp cáp hỏng

7h30: 20/01/2020

10h00: 20/01/2020

Khách hàng tuyến PHố Lu sau TBA Đồng Tâm

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: SCLĐ

7h30: 20/01/2020

10h00: 20/01/2020

Khách hàng tuyến Trần Hợp sau TBA Nội Trú

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: SCLĐ

Bảo Yên

8h30: 20/01/2020

10h30: 20/01/2020

Vài Siêu Bản 1-180

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tách lèo ĐZ 0,4kV.

13h30: 20/01/2020

16h00: 20/01/2020

UB Thượng Hà-180

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tách lèo ĐZ 0,4kV.

10h30: 20/01/2020

11h30: 20/01/2020

Vài Siêu-160

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tách lèo ĐZ 0,4kV.

 

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 1,186
 • Trong tuần: 4,580
 • Tất cả: 1,650,905
Đăng nhập