Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16 - 22/12/2019

Điện lực

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do

Bảo Thắng

7h00 : 17/12/2019

13h00 : 17/12/2019

KH sau TBA Ba Đình

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện

13h00 : 17/12/2019

18h00 : 17/12/2019

KH tuyến An Trà sau TBA Sơn Hà

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện

8h00 : 17/12/2019

12h00 : 17/12/2019

KH tuyến Bắc Ngầm sau TBA Phong Niên 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện

8h00 : 17/12/2019

12h00 : 17/12/2019

KH tuyến Lào Cai sau TBA Cốc Sâm 5

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện

Bảo Yên

13h30 : 20/12/2019

14h30 : 20/12/2019

GA BẢO HÀ

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THAY CÔNG TƠ TỔNG

10h30 : 20/12/2019

11h30 : 20/12/2019

GIẤY BẢO HÀ-320

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THAY CÔNG TƠ TỔNG

9h00 : 20/12/2019

10h00 : 20/12/2019

SẮN TÂN THƯỢNG-250

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THAY CÔNG TƠ TỔNG

7h30 : 20/12/2019

8h30 : 20/12/2019

TBA IC 16

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THAY CÔNG TƠ TỔNG

6h45 : 20/12/2019

12h45 : 20/12/2019

CÁC TBA LƯƠNG SƠN 1,2,4,tba CHẾ BIẾN SẮN VIỆT TRUNG

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : THÁO CD CÚ LẮP MỚI CD LBS

11h45 : 20/12/2019

12h45 : 20/12/2019

CÁC TBA XÃ LƯƠNG SƠN ,LONG PHÚC ,LONG KHNHS,VIỆT TIẾN,BẾN CÓC,LS TRƯỜNG PHÁT

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐẤU LÈO ĐZ 35KV

6h00 : 20/12/2019

6h45 : 20/12/2019

Các TBA xã Lương Sơn, Long Phúc, Long Khánh , Việt Tiến, Bến Cóc, LS Trường Phát

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 35KV

8h00 : 19/12/2019

11h30 : 19/12/2019

LÀNG MẠ-160

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển DÂY 0,4 KV

8h00 : 18/12/2019

15h30 : 18/12/2019

TBA XUÂN HÒA 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển cột 0,4 kV

Mường Khương

8h00 : 20/12/2019

10h00 : 20/12/2019

Sau TBA Minh Chí

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp MBA, xử lý tiếp xúc đấu cực MBA, xử lý tiếp xúc tủ phân phối để chi ân khách hàng

15h00 : 20/12/2019

16h30 : 20/12/2019

Thôn La Pán Tẩn xã La Pán Tẩn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

13h00 : 20/12/2019

14h00 : 20/12/2019

Thôn Bãi Bằng xã La Pán Tẩn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

10h20 : 20/12/2019

11h30 : 20/12/2019

Thôn Sả Lùng Chéng xã Cao Sơn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

9h00 : 20/12/2019

10h00 : 20/12/2019

Thôn Sảng Lùng Chéng xã Cao Sơn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

14h00 : 18/12/2019

16h00 : 18/12/2019

Sau TBA Đại Thịnh 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp MBA, xử lý tiếp xúc đấu cực MBA, xử lý tiếp xúc tủ phân phối để chi ân khách hàng

10h00 : 18/12/2019

11h00 : 18/12/2019

Thôn Sín Chải A xã La Pán Tẩn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha, tháo hòm công tơ để thanh lý hợp đồng

8h30 : 18/12/2019

9h30 : 18/12/2019

Thôn Sín Chải 2A xã La Pán Tẩn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha, tháo hòm công tơ để thanh lý hợp đồng

13h30 : 18/12/2019

15h30 : 18/12/2019

Thôn Suối Thầu xã Cao Sơn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

10h30 : 18/12/2019

11h30 : 18/12/2019

Thôn Lồ Suối Tủng xã Cao Sơn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

9h00 : 18/12/2019

10h00 : 18/12/2019

Thôn Ma Ngán xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

15h30 : 18/12/2019

16h30 : 18/12/2019

Thôn Lùng Khấu Nhin 2 xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

11h00 : 18/12/2019

15h00 : 18/12/2019

Thôn Sín Lùng Chải xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

10h00 : 18/12/2019

11h00 : 18/12/2019

Thôn Chu Lìn Phố xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

8h30 : 18/12/2019

9h30 : 18/12/2019

Thôn Na Cạp xã Lùng Khấu Nhin

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha.

8h00 : 17/12/2019

11h00 : 17/12/2019

Sau TBA Hội Trường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp MBA, xử lý tiếp xúc đấu cực MBA, xử lý tiếp xúc tủ phân phối để chi ân khách hàng

14h00 : 17/12/2019

15h00 : 17/12/2019

Thôn TT xã Lùng Vai

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha, tháo hòm công tơ để thanh lý hợp đồng

10h30 : 17/12/2019

11h30 : 17/12/2019

Thôn Na Lốc xã Bản Lầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha, tháo hòm công tơ để thanh lý hợp đồng

0h00 : 17/12/2019

10h00 : 17/12/2019

TBA khách hàng LCI 381

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng 3 pha định kỳ

15h30 : 17/12/2019

16h30 : 17/12/2019

Đội 5 xã Bản Sen

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo công tơ 3 pha, tháo hòm công tơ để thanh lý hợp đồng

11h00 : 17/12/2019

12h00 : 17/12/2019

Đội 7 xã Bản Sen

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

9h30 : 17/12/2019

10h30 : 17/12/2019

Thôn Cốc Chứ xã Bản Lầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

8h00 : 17/12/2019

9h00 : 17/12/2019

Thôn TT xã Bản lầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha

Bát Xát

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

lo 374 E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

lo 375 E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

lo 372 E 20.2 DZ 35 KV PĐ Lao Cai Bat Xat

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sua chua tram 110 KV

Văn Bàn

10h00 : 16/12/2019

11h00 : 16/12/2019

KH sử dụng điện sau TBA Nậm Chầy 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt công tơ 3 pha

Bắc Hà

8h30 : 20/12/2019

16h30 : 20/12/2019

Cắt AB tổng TBA Bản Dù

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Lắp đặt DCU và bộ Khuếch đại(Repepter) phục vụ công tác đo xa tại ĐZ 0,4kV , Tại tuyến Đz 0.4 kV sau TBA Bản Dù

8h30 : 19/12/2019

16h30 : 19/12/2019

Cắt AB tổng TBA Bản Dù

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Lắp đặt DCU và bộ Khuếch đại(Repepter) phục vụ công tác đo xa tại ĐZ 0,4kV , Tại tuyến Đz 0.4 kV sau TBA Bản Dù

8h30 : 19/12/2019

16h30 : 19/12/2019

Cắt B, tuyến C TBA Na Áng B

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ , Tại tuyến B, tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Na Ang B - Cắt B, tuyến C TBA Na Áng B

8h30 : 19/12/2019

16h30 : 19/12/2019

Cắt AB tuyến B TBA Nông Trường

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Đấu nối tại cột 4B, treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ, kết hợp di chuyển công tơ khách hàng , Tại cột 4B và ĐZ mới xây dựng tại tuyến B ĐZ 0,4 kV TBA Nông Trường

8h30 : 18/12/2019

16h30 : 18/12/2019

Cắt AB tổng TBA Sín Chải B

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ , Tại ĐZ 0,4 kV TBA Sín Chải B.

13h30 : 18/12/2019

16h00 : 18/12/2019

Cắt AB tổng TBA KM3

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ, kết hợp di chuyển công tơ khách hàng từ tuyến B sang tuyến A ĐZ 0,4 kV TBA KM 3 , Từ tuyến B sang tuyến A ĐZ 0,4 kV TBA KM 3

8h30 : 18/12/2019

11h30 : 18/12/2019

Cắt AB tổng TBA Kho Đạn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ, kết hợp di chuyển công tơ khách hàng .Từ tuyến A sang tuyến B ĐZ 0,4 kV TBA Kho Đạn

8h30 : 18/12/2019

16h30 : 18/12/2019

Cắt AB tổng TBA Phìn Giàng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Lắp đặt DCU và bộ Khuếch đại(Repepter) phục vụ công tác đo xa tại ĐZ 0,4kV , Tại tuyến Đz 0.4 kV sau TBA Phìn Giàng - Cắt AB tổng TBA Phìn Giàng

7h30 : 17/12/2019

11h30 : 17/12/2019

Cắt hết điện Đz 35 kV tại vị trí cột 25 DDz kV lộ 376E20.1 nhánh rẽ Bản Cái -Nậm Lúc ( Cắt DCL 01-3 Làng Pang )

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cho phép B Thi công vào làm việc , Tại vị trí cột 25 Đz 35 kV nhánh rẽ Bản Cái - Nậm Lúc lộ 376E20.1 - Thực hiện lắp mới DCL thiết bị LBS trọn bộ máy biến áp nguồn chống sét van , Tại vị trí cột 25 Đz 35 kV nhánh rẽ Bản Cái - Nậm Lúc lộ 376E20.1 - Tháo dỡ các biện pháp an toàn sau khi đơn vị B thi công thực hiện xong toàn bộ công việc , Tại vị trí cột 25 Đz 35 kV nhánh rẽ Bản Cái - Nậm Lúc lộ 376E20.1

8h30 : 17/12/2019

16h30 : 17/12/2019

cắt AB tuyến C TBA Tà Chải

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ , kết hợp di chuyển công tơ khách hàng từ tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Tà Chải sang tuyến A ĐZ 0,4 kV TBA Na Pắc Ngam , Tại tuyến A, tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Na Pắc Ngam và tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Tà Chải.

8h30 : 17/12/2019

16h30 : 17/12/2019

Cắt điện toàn bộ ĐZ 0,4 kV tuyến A, tuyến C TBA Na Pắc Ngam,

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ , kết hợp di chuyển công tơ khách hàng từ tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Tà Chải sang tuyến A ĐZ 0,4 kV TBA Na Pắc Ngam , Tại tuyến A, tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Na Pắc Ngam và tuyến C ĐZ 0,4 kV TBA Tà Chải.

10h00 : 17/12/2019

15h00 : 17/12/2019

Cắt AB tuyến C TBA T5 Na Lo, đã tách leo tại cột 20D tuyến D ĐZ 0,4 kV TBA T2 Ngã Ba

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Đấu nối san tải tuyến D TBA T2 Ngã Ba sang cho tuyến C ĐZ 0,4 kV tại cột 6C9 tuyến C TBA Na Lo. đấu nối ĐZ 0,4 kV mới xây dựng đưa vào vận hành - Tại tại cột 6C9 tuyến C TBA Na Lo, kết hợp treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ và đấu nối ĐZ 0,4 kV mới xây dựng tại cột 23D ĐZ 0,4 kV tuyến D sau TBA T2 Ngã Ba

8h00 : 17/12/2019

15h00 : 17/12/2019

Cắt AB tuyến D TBA T2 Ngã Ba

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tách lèo Tại cột 20D tuyến D ĐZ 0,4 kV TBA T2 Ngã Ba - Đấu nối san tải tuyến D TBA T2 Ngã Ba sang cho tuyến C ĐZ 0,4 kV tại cột 6C9 tuyến C TBA Na Lo. đấu nối ĐZ 0,4 kV mới xây dựng đưa vào vận hành , Tại tại cột 6C9 tuyến C TBA Na Lo, kết hợp treo hòm công tơ, công tơ, cáp nguồn hòm công tơ và đấu nối ĐZ 0,4 kV mới xây dựng tại cột 23D ĐZ 0,4 kV tuyến D sau TBA T2 Ngã Ba

TP. Lào Cai

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

Cắt MC 375E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

Cắt MC 374E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

Cắt MC 373E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

23h20 : 20/12/2019

Cắt MC 372E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển tải lưới điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 482E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 480E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 478E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 476E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 475E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 474E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 473E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 472E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

23h00 : 20/12/2019

8h00 : 21/12/2019

Cắt MC 471E20.2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tạm ngừng điện để Đội QLVH lưới điện 110kV Lào Cai công tác.

13h30 : 17/12/2019

17h00 : 17/12/2019

Cắt DCL 04-4BC3

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối bổ sung cáp xuất tuyến, san tải ĐZ 0,4kV

9h00 : 17/12/2019

12h00 : 17/12/2019

Cắt DCL 04-4BC1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối bổ sung cáp suất tuyến 0,4kV.

7h30 : 17/12/2019

11h30 : 17/12/2019

cắt AB tuyến NĐC Thuộc TBA Lê Hồng Phong

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ 0,4kV, đấu nối san tải chống quá tải

7h00 : 17/12/2019

11h00 : 17/12/2019

Cắt DCL 02-4 N1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối bổ sung cáp xuất tuyến Tại TBA N1

14h30 : 16/12/2019

16h00 : 16/12/2019

Cắt AB tuyến Cầu

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng

8h30 : 16/12/2019

10h00 : 16/12/2019

Cắt AB tuyến Hoàng Liên

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng

9h00 : 16/12/2019

10h30 : 16/12/2019

Cắt AB tuyến KM7

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng

7h30 : 16/12/2019

16h30 : 16/12/2019

Tuyến A,B, C TBA Phú Xuân 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp hệ thống đo xa

 

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 129
 • Trong tuần: 2,551
 • Tất cả: 1,648,876
Đăng nhập