Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02 - 08/12/2019

Điện lực

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Lý do

Bảo Yên

8h30 : 06/12/2019

16h00 : 06/12/2019

VIỆT TIẾN 2-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5 S TBA

8h30 : 06/12/2019

16h00 : 06/12/2019

VIỆT TIẾN 1-400

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5 S TBA

8h30 : 04/12/2019

16h00 : 04/12/2019

LONG KHÁNH 2-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5 S TBA

8h30 : 04/12/2019

16h00 : 04/12/2019

LƯƠNG SƠN 2-180

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm %S TBA

8h30 : 03/12/2019

16h00 : 03/12/2019

Vài Siêu Bản 7-250

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới

7h30 : 02/12/2019

16h00 : 02/12/2019

Nhai Thổ 4-100

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lau sứ cách điện, thay thế thanh dẫn đồng bằng thanh dẫn AC50/XLPE/HDPE - 35 từ đầu cực dưới cầu chì SI đến đầu cực cao thế MBA, lắp chụp Sylicon cách điện đầu cực cầu chì SI, MBA, gọn hóa cáp tổng, cáp xuất tuyến

7h30 : 02/12/2019

16h00 : 02/12/2019

Nhai Thổ 2-75

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lau sứ cách điện, thay thế thanh dẫn đồng bằng thanh dẫn AC50/XLPE/HDPE - 35 từ đầu cực dưới cầu chì SI đến đầu cực cao thế MBA, lắp chụp Sylicon cách điện đầu cực cầu chì SI, MBA, gọn hóa cáp tổng, cáp xuất tuyến

8h30 : 02/12/2019

14h00 : 02/12/2019

XUÂN THƯỢNG 5-75

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế thanh dẫn đồng từ cực dưới cầu chì SI đến cực cao thế MBA bằng thanh dẫn cáp trung thế AC50/XLPE/HDPE - 35, lắp chụp Sylicon cách điện đầu cực cầu chì SI, MBA, gọn hóa cáp tổng, cáp xuất tuyến TBA Xuân Thượng 5

Mường Khương

8h00 : 09/12/2019

11h00 : 09/12/2019

TDP Xóm Mới TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà néo pha bằng, lắp mới DCL, thiết bị LBS trọn bộ, máy biến áp nguồn, chống sét van.

8h00 : 06/12/2019

16h00 : 06/12/2019

TDP Hàm Rồng TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h00 : 05/12/2019

11h00 : 05/12/2019

Xã Lùng Vai Huyện Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà néo pha bằng, lắp mới DCL, thiết bị LBS trọn bộ, máy biến áp nguồn, chống sét van.

15h30 : 05/12/2019

16h30 : 05/12/2019

TDP Bờ Hồ TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

13h30 : 05/12/2019

15h00 : 05/12/2019

TDP Mã Tuyển 2 TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

13h30 : 05/12/2019

16h00 : 05/12/2019

TDP Tùng Lâu TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h00 : 05/12/2019

11h00 : 05/12/2019

TDP Na Khuy TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

9h00 : 04/12/2019

10h00 : 04/12/2019

TBA Đại Thịnh 1 ( Khách Hàng )

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo 03 pha ĐZ 35kV

0h00 : 04/12/2019

16h00 : 04/12/2019

TDP Sảng Chải TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h00 : 04/12/2019

10h00 : 04/12/2019

TDP Phố Cũ TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h00 : 04/12/2019

10h30 : 04/12/2019

TDP Mã Tuyển TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h30 : 04/12/2019

16h30 : 04/12/2019

Đội 3 xã Bản Sen

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân lại pha đường trục 0,4 kV, xiết lại ghíp nguồn hòm công tơ, xiết lại cầu đấu công tơ, kẹp chì hòm công tơ, gọn hóa dây sau công tơ. xử lý tiếp xúc hệ thống tiếp địa lặp lại.

10h00 : 03/12/2019

16h30 : 03/12/2019

TDP Na Đẩy TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h00 : 03/12/2019

10h00 : 03/12/2019

Khu Bãi Đá TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

8h00 : 03/12/2019

10h00 : 03/12/2019

TDP Na Bủ TT Mường Khương

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 03 pha, lắp CD đảo chiểu trong hòm công tơ

7h00 : 03/12/2019

17h00 : 03/12/2019

ĐZ 0.4Kv sau TBA Pha Long 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa ĐZ 0.4Kv sau TBA Pha Long 1

14h00 : 02/12/2019

15h00 : 02/12/2019

ĐZ 0.4KV sau -TBA Mã Tuyển 3

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 03 Pha cột 12B lộ 2 ĐZ 0.4KV sau -TBA Mã Tuyển 3

8h00 : 02/12/2019

11h00 : 02/12/2019

Xã La Pán Tẩn, xã Tả Thàng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà X2 bằng xà néo pha bằng, lắp mới DCL, máy cắt recloser trọn bộ, máy biến áp nguồn, chống sét van.

Văn Bàn

13h00 : 02/12/2019

17h00 : 02/12/2019

KH sử dụng điện sau TBA Bản Làn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S và xử tiếp xúc trên lưới 0,4 KV

8h30 : 02/12/2019

12h00 : 02/12/2019

KH sử dụng điện sau TBA Khánh Hạ 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S và xử tiếp xúc trên lưới 0,4 KV

Bắc Hà

14h30 : 02/12/2019

15h30 : 02/12/2019

TBA ĐÂP ĐẦU MỐI

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng định kỳ

13h00 : 02/12/2019

14h00 : 02/12/2019

Trạm Trộn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng định kỳ

11h00 : 02/12/2019

12h00 : 02/12/2019

TBA QLVH

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng định kỳ

9h30 : 02/12/2019

10h30 : 02/12/2019

TBA Nghiền Sàng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng định kỳ

9h00 : 02/12/2019

16h00 : 02/12/2019

cắt AB Tổng TBA Bản Cái 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha và 1 pha , ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Cái 1

TP. Lào Cai

13h30 : 05/12/2019

16h30 : 05/12/2019

Cắt SI đầu TBA M2.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung xuất tuyến, đấu nối xuât tuyến vào tủ 0,4kV

7h00 : 05/12/2019

12h00 : 05/12/2019

Cắt AB tuyến B- thuộc ĐZ 0,4 kV Sau TBA M2.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung xuất tuyến

13h30 : 05/12/2019

17h00 : 05/12/2019

Cắt SI đầu TBA Hồng Sơn 3.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung từ các cột xuất tuyến

7h00 : 05/12/2019

12h00 : 05/12/2019

Cắt AB tuyến B, cắt AB tuyến D thuộc ĐZ 0,4 kV sau TBA G2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung xuất tuyến

13h30 : 04/12/2019

16h30 : 04/12/2019

Cắt SI đầu TBA T19.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV, đấu nối bổ sung xuất tuyến đấu nối tại tủ hạ thế

7h00 : 04/12/2019

12h00 : 04/12/2019

Cắt AB tuyến C thuộc ĐZ 0,4 kV Sau TBA Mạc Đĩnh Chi

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV, đấu nối bổ sung xuất tuyến

7h00 : 04/12/2019

12h00 : 04/12/2019

Cắt AB tuyến B thuộc ĐZ 0,4 kV sau TBA T19 .

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV, đấu nối bổ sung xuất tuyến

13h30 : 04/12/2019

17h00 : 04/12/2019

Cắt SI đầu TBA Hồng Sơn 2.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung từ các cột xuất tuyến

7h00 : 04/12/2019

12h30 : 04/12/2019

Cắt AB tuyến B, Cắt AB tuyến D thuộc ĐZ 0,4 kV sau TBA G2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung xuất tuyến

7h30 : 04/12/2019

16h30 : 04/12/2019

KH sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt hệ thống đo xa

7h30 : 03/12/2019

12h00 : 03/12/2019

KH sau TBA

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, Nâng công suất TBA

15h00 : 03/12/2019

17h00 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến C thuộc ĐZ 0,4 kV sau TBA M7.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối đường dây 0,4kV

7h00 : 03/12/2019

16h30 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến B thuộc ĐZ 0,4 kV Sau TBA T19 .

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV, đấu nối bổ sung xuất tuyến

7h00 : 03/12/2019

16h30 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến C thuộc ĐZ 0,4 kV sau TBA Mạc Đĩnh Chi

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV + đấu nối bổ sung xuất tuyến

15h00 : 03/12/2019

17h00 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến A thuộc ĐZ 0,4 kV sau TBA Hồng Sơn 4.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối đường dây 0,4kV tại cột xuất tuyến

7h00 : 03/12/2019

16h00 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến A, cắt AB tuyến C thuộc ĐZ 0,4 kV Sau TBA G2.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây 0,4kV bổ sung xuất tuyến

7h30 : 03/12/2019

11h00 : 03/12/2019

Cắt AB Tuyến A của TBA Điện Biên

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dịch chuyển vị trí cột 0,4kv

7h00 : 03/12/2019

16h30 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến Cao Lanh thuộc TBA Vạn Hòa

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển hộp công tơ, dây ra khách hàng dự án, đấu nối ĐZ 0,4

7h00 : 03/12/2019

16h30 : 03/12/2019

Cắt AB tuyến Vạn Hòa thuộc TBA M11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển hộp công tơ, dây ra khách hàng dự án, đấu nối ĐZ 0,4

9h00 : 02/12/2019

10h00 : 02/12/2019

Khách hàng sau tuyến C TBA B9-1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ mới

14h30 : 02/12/2019

16h00 : 02/12/2019

Cắt AB tuyến A - TBA M1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha phát triển khách hàng

7h45 : 02/12/2019

11h30 : 02/12/2019

Cắt AB nhánh 4E

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải đường dây 0,4kV

 

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 676
 • Trong tuần: 8,290
 • Tất cả: 1,654,615
Đăng nhập