Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lào Cai
Nội quy được ban hành kèm theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

I. Đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

1. Nêu rõ họ tên, địa chị, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) phải đăng ký để được tiếp theo hướng dẫn của người tiếp công dân;

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; nghiêm cấm các hành vi kích động, gây mất trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan nhà nước, cán bộ nhà nước và người tiếp công dân, người thi hành công vụ;

3. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung tại khu vực tiếp dân; không được mang chất dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, trẻ em, động vật hay băng zôn, khẩu hiệu vào nơi tiếp công dân;

4. Không được tự ý sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại trong phòng tiếp công dân nếu không được sự đồng ý của người chủ trù tiếp công dân;

5. Không can thiệp, dự, nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

6. Trong thời gian chờ đến lượt tiếp theo quy định, công dân phải ở tại phòng chờ, không đi lại gây mất trật tự tại khu vực tiếp công dân; khi hết giờ tiếp công dân hoặc đã được tiếp dân theo quy định, công dân không được ở lại Trụ sở tiếp công dân;

7. Được quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pp luật của người tiếp công dân.

II. Đối với người tiếp công dân:

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

3. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pp luật.

III. Không tiếp công dân các trường hợp sau:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa; xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pp luật, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pp luật.

IV. Thời gian làm việc tiếp công dân:

Mùa hè:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11giờ 30.

Buổi chiều: Từ 14giờ đến 17 giờ.

Mùa đông:

Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11giờ 30.

Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 30 đến 16 giờ 30

 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 306
 • Trong tuần: 306
 • Tất cả: 1,614,405
Đăng nhập